Ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vill du ansluta din fastighethet till den kommunala anläggningen för vatten och avlopp skickar du in en ansökan till oss. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Handläggningstiden är cirka tre månader. I mer omfattande projekt kan handläggningstiden vara ett år eller längre.

Kostnad

Du betalar en anläggningsavgift för att ansluta till vatten och avlopp.

Så går det till - steg för steg

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska du göra en ansökan som sedan ska handläggas och utredas i flera olika steg. Här har vi beskrivit vad som händer när du skickat in din ansökan och när du kan förväntas få besked.

Beräkna din anläggningsavgift

Använd vår kalkylator och beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max tre bostadsenheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?