Beställa driftinformation via sms och röstmeddelande

Vid planerade underhållsarbeten, vattenavstängningar och vattenläckor informerar vi dig som kund via sms och röstmeddelande. I de flesta fall får du informationen helt automatiskt om du bor permanent på den berörda adressen. Här kan du lägga till fler telefonnummer och fler adresser som du vill få aviseringar för.

Hur fungerar det?

Miva använder en sms-tjänst som skickar sms till mobiltelefoner och/eller röstmeddelanden till fasta telefoner.

Registret med telefonnummer finns i vår leverantörs system och är i huvudsak baserat på data från mobiloperatörerna. Detta register används enbart för samhällsinformation och inte för kommersiellt bruk. Leverantören är Lime Inform.

Hjälpte informationen på sidan dig?