Restavfall steg för steg

Här kan du följa restavfallets väg från ditt hem till energiåtervinning.

En process i cirkel som steg för steg visar vad som händer med matavfallet

Klicka på bilden för större upplösning.

Grafisk bild av en slambil med två fack markerade

Restavfall är det som blir över hemma hos dig efter att du sorterat ditt matavfall separat och lämnat alla förpackningar på en återvinningsstation.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Knyt ihop påsen och lägg den i det gröna sopkärlet.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Det gröna kärlet töms normalt samtidigt som det bruna kärlet, men i två separata fack. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Restavfallet mellanlagras på Må avfallsanläggning. Därifrån transporteras det sedan till en förbränningsanläggning i Umeå.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Restavfallet bränns i förbränningsanläggningen.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Nu har energin från avfallet återvunnits och bidrar till produktion av el och fjärrvärme.

Hjälpte informationen på sidan dig?