Slamtömning

Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2024.

Ordinarie slamtömning

Ordinarie tömning debiteras vid regelbunden hämtning, efter planerad turlista, med maximal slanglängd på 20 meter faktureras nedanstående avgifter. I avgiften ingår även att vi transporterar bort och tar hand om slammet.

Ordinarie slamtömning

Tjänst

Inkl moms

Grundavgift för volym upp till 2 kubikmeter¹, per tömning

2 043,00 kr

Tillägg för volym över 2 kubikmeter, per kubikmeter

330,00 kr

Framkörningsavgift då tömning inte kunnat ske²

1 070,00 kr

Timtaxa vid extraordinära problem vid tömning

1 655,00 kr

¹ Den vanligaste storleken på en trekammarbrunn är två kubikmeter.
² Debiteras då något på kundens fastighet orsakat att tömning inte kunnat ske.

Tilläggsavgifter slamtömning

Tilläggsavgifter utgår vid tömning utöver ordinarie tömning efter planerad turlista och om extra slang behövs.

Tilläggsavgifter slamtömning

Tjänst

Inkl moms

Budad tömning inom 7 arbetsdagar,
tillägg utöver ordinarie taxa

763,00 kr

Budad tömning specifik dag,
tillägg utöver ordinarie taxa

1 120,00 kr

Akut tömning inom 24 timmar,
tillägg utöver ordinarie taxa

1 500,00 kr

Extralång slang, 21-35 meter

122,00 kr

Extralång slang, 36-50 meter

492,50 kr

Extralång slang, 51-65 meter

845,00 kr

Fullständig taxa för avfall och slam

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan för avfall och slam. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?