Extra slamtömning

I Örnsköldsviks kommun är ordinarie slamtömningsperiod är maj-oktober. Under den perioden genomförs obliagatorisk slamtömning i hela kommunen. Har du behov av en extra slamtömning eller tätare tömningsintervall kan vi erbjuda flera olika tjänster. Allt beroende på hur bråttom du har att få brunnen/tanken tömd.

Akuttömning

Vid behov av snabb tömning beställer du akuttömning, som utförs inom 24 timmar. Akuttömning beställs via kundservice eller vår självservice och debiteras med ett tillägg utöver ordinarie taxa. Vid behov av akut tömning efter kontorstid, ring vårt nummer för felanmälan, 0660-330 330.

Budad tömning

För extra slamtömning som inte är akut beställer du budad tömning, som utförs inom sju arbetsdagar. Budad tömning beställs enklast via vår självservice och debiteras med ett tillägg utöver ordinarie taxa.

Tömning under en specifik dag

I en stor kommun som vår innebär slamtömning ett omfattande logistikarbete för att det ska kunna genomföras på ett rationellt och miljömedvetet sätt. Önskar du budad tömning en specifik dag måste du därför göra din beställning hos kundservice minst sju arbetsdagar innan önskad tömningsdag.

Tätare tömningsintervall

Om du på förhand vet att du har behov av fler ordinarie tömningar per år kan du meddela oss och på så sätt slippa beställa extra tömning med de extrakostnader som det innebär. Enda kravet är att minst en tömning görs under den ordinarie slamtömningsperioden och den vecka som gäller för området där du bor. De tömningstillfällen du på förhand meddelar oss ligger sedan kvar i vårt kundregister till nästa år fram till dess att du meddelar oss nya önskemål om tömning.

Tätare tömningsintervall beställs enklast via vår självservice och debiteras enligt ordinarie taxa.

Hjälpte informationen på sidan dig?