Nästa slamtömning

Via vår söktjänst kan du enkelt se när vi planerar slamtömma din brunn/tank. Men har vi dina kontaktuppgifter kan du få samma information direkt i din telefon eller e-post.

Ett brunnslock på glänt med en gul slang från en slambil är nedstucken

Låt oss meddela när slambilen kommer

Har vi dina kontaktuppgifter meddelar vi när slambilen kommer via e-post eller sms 1-2 veckor innan tömningstillfället. Via e-post/sms skickar vi även bekräftelse efter tömning samt information om eventuella problem vid töm­ningen. Dina kontaktuppgifter och hur du vill bli kontaktad uppger du enkelt enkelt via nedanstående länk.

Hur ofta kommer slambilen?

Du som har brunn

Ordinarie slamtömningsperiod är vecka 18–45. Under förutsättning att vi har dina kontaktuppgifter får du en avisering via e-post eller sms ungefär en vecka innan tömningstillfället. Preliminär tidpunkt för när vi kommer till dig framgår även i vår sökfunktion ovan.

OBS! För närvarande kan du inte få någon ny avisering om du av någon anledning begär eller får ett nytt tömningstillfälle. Tänk även på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

*Du som har sluten tank

Du som har sluten tank och inte ingår i den ordinarie slamtömningsturen vecka 18–45, beställer tömning vid behov via Mivas kundservice. Budad tömning sker inom 7 arbetsdagar och akuttömning inom 24 timmar.

Med utgångspunkt från när den ordinarie slamtömningen sker i ditt område finns möjlighet att an­mäla flera tömningar vid fasta tidpunkter under året. Dessa tidpunkter ligger sedan kvar i vårt kundsystem till dess att du meddelar annat.

Intervall för slamtömning

Intervall för slamtömning

Fastighetstyp

Intervall

Permanentboende med brunn med anslutet wc-avlopp

Varje år

Permanentboende med brunn utan anslutet wc-avlopp

Vartannat år

Fritidshusboende med brunn med anslutet wc-avlopp

Vartannat år

Fritidshusboende med brunn utan anslutet wc-avlopp

Var fjärde år

Tömning av sluten tank

Vid behov*

Längre tömningsintervall kan ansökas hos Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som fungerar som tillsynsmyndighet. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000.

Hjälpte informationen på sidan dig?