Regler vid slamtömning

För att Miva ska kunna utföra slamtömningen finns det ett antal praktiska regler du som fastighetsägare behöver följa. Säker­ställ att reglerna uppfylls.

Skylt med grusväg i bakgrund, handmålad svart text

Kan en brunn/tank inte tömmas på grund av att någon av reglerna inte har uppfyllts debiteras en framkörningsavgift utifrån gällande taxa. Du måste dessutom själv kontakta Miva och beställa en budad slamtömning för att få brunnen/tanken tömd, vilket sammanlagt innebär en betydande merkostnad.

Undvik de vanligaste felen

Figuren Mivo slamtömmer en brunn utmärkt med en flagga, skylt med husnummer. Bakdelen av en vit slambil
 • Huset är inte uppmärkt med ett husnummer.
 • Brunnen/tanen är inte tydligt utmärkt med exempelvis en flagga eller pinne som är väl synlig för chauffören.
 • Sträckan fram till brunnen/tanken är inte fri från hinder som exempelvis murar, staket och växtlighet (t ex brännässlor, buskar och högt gräs).
 • Vintertid: Glöm inte att snöröja runt din slambrunn.
  Skotta hela vägen fram till slambrunnen, runt och ovanpå brunnen.

Fler regler du bör känna till

Vägen fram till slambilens uppställningsplats

 • Huset är uppmärkt med ett husnummer.
 • Tillräckligt bred, den ska vara minst 3 meter.
 • Klara slambilens vikt på cirka 30 ton.
 • Fri från träd och annan växtlighet minst 1 meter från vägkant och minst 4,7 meter från marknivå.
 • Fri från fordon, bommar och andra hinder och att eventuella bommar och liknande är upplåsta.
 • Snöröjd och halkbekämpad (vintertid).

Brunnen/tanken

 • Tydligt utmärkt med exempelvis en flagga eller pinne som är väl synlig för chauffören.
 • Hela sträckan fram till brunnen/tanken är fri från hinder som exempelvis murar, staket och växtlighet (t ex brännässlor, buskar och högt gräs).
 • Slambilens uppställningsplats ska inte ligger högre än 6 meter över botten på brunnen/tanken. Blir höjden större finns risk för att inte hela brunnen/tanken töms.
 • Ställ gärna fram en hink med vatten så att föraren kan suga upp vattnet efter tömning för att undvika spill på tomten.

Egen sugledning

 • Anläggning och ev kopplingspunkt för sugkoppling ska markeras med en skylt. Skylten ska placeras väl synlig för entreprenören på ca 1 meters höjd.
 • Om du har egen sugledning måste det finnas en slangbit med anslutningskopplingar vid slamanläggningen som entreprenören kan använda vid tömning. Den måste vara tillräckligt lång för att nå ner till botten av anläggningen. Övrig tid kan den förvaras på annan plats och då i rakt läge då en böjd slang försvårar tömningen.
 • Kontrollera att locket eller manluckan till anläggningen inte är övervuxen och att eventuella prydnadssaker är bortplockade.
 • Om du har en sluten tank i husgrunden eller om tanken sitter inbyggd, ska anslutningskopplingen finnas lättillgänglig på utsidan av byggnaden
 • Tänk på att entreprenören behöver ha nycklar och eventuella koder till vägbommar och lås i god tid

Mått och krav på väg:

 • Vertikalradie: minst 50 m
 • Högsta längslutning: 8%
 • Högsta tvärfall: 2%

Lock och anslutningar

 • Inte blockerade eller nedgrävda.
 • Inte låsta eller bultade vid slamtömningstillfället. Om du använder en bult och inte vill lämna öppet kan du med fördel istället borra ett hål rakt igenom bulten och använda en fjädersprint som slambilsföraren enkelt kan dra ut och sedan trycka tillbaka. Ett tips är att du istället för lås kan använda kraftigare buntband som föraren kan klippa bort vid slamtömningen.
 • Lätta att lyfta av och öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
 • Framskottade och inte fastfrusna (vintertid).
Hjälpte informationen på sidan dig?