Dricksvatten

Miva transporterar dricksvatten inom Örnsköldsviks kommun från 25 vattenverk via 33 reservoarer i 100 mil långa vattenledningar med hjälp av 38 tryckstegringsstationer. Varje år levererar vi nästan 4,6 miljoner kubikmeter dricksvatten.

Flicka med uppsatt hår håller fram ett fyllt vattenglas

Visste du att...

  • Vatten är en kemisk förening mellan väte och syre.
  • Av allt vatten på jorden finns 98 procent i haven som saltvatten och bara 2 procent är drickbart sötvatten.
  • 80 procent av sötvattnet är bundet som is i glaciärer och polarområden. Kvar är knappt 0,5 procent tillgängligt sötvatten.
  • Den genomsnittliga förbrukningen av dricksvatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 140 liter. Av detta använder vi cirka 60 liter för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 30 liter för disk och tvätt, och 10 liter för mat och dryck. 10 liter för övrig användning.
  • Kranvatten är minst 250 gånger billigare än flaskvatten och förbrukar runt 300 gånger mindre energi vid framställningen.
  • Allt vatten i naturen cirkulerar och att vi dricker samma vatten som dinosaurierna.

Ett kontrollerat livsmedel

Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen. I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. På uppdrag av Livsmedelsverket är det i sin tur Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som är Mivas tillsynsmyndighet.

Dricksvattnet genomgår därför en mycket omfattande kvalitetskontroll. Prover tas på råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken, på utgående dricksvatten samt på kranvatten hos kunden.

Prisbelönt kranvatten i Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik har vi nämligen ett av Sveriges godaste dricksvatten. Vårt vatten har varit framgångsrikt i flera nationella kranvattentävlingar. Senast 2015 fick vårt tävlingsbidrag, som tappades i Gottne Byskola, hedersomnämnandet ”gott, friskt, mineraligt och elegant vatten”.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?