Vattenkvalitet

Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter. Allt dricksvatten som distribueras från vattenverken inom Örnsköldsviks kommun har hög kvalitet. Därför behöver vi till exempel inte tillföra klor i något av våra vattenverk.

En kvinna med huvudduk fyller en vattenflaska vid ett handfat

Omfattande provtagning

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. För att säkerställa att vattnet motsvarar både våra egna och Livsmedelsverkets högt ställda krav gör Miva regelbundet provtagningar vid våra vattentäkter, i ledningsnätet och ute hos våra kunder. Vi utför även ett omfattande arbete med att se över och säkra skyddsområden i anslutning till våra vattentäkter.

Örnsköldsviks kommun är tillsynsmyndighet

På uppdrag av Livsmedelsverket är det Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som är Mivas tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten har till uppgift att kontrollera att Miva utför sitt uppdrag på rätt sätt utifrån bland annat gällande lagstiftning. Det är även Samhällsbyggnadsförvaltningen som beviljar dispenser och tillstånd inom va-området.

Livsmedelverkets föreskrifter

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning. Föreskrifterna gäller från 1 januari 2023 och vägledningen kommer att uppdateras så snart som möjligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?