Vattenmätaren

Figuren Mivo håller i ett vattenglas och gör tummen upp

Ditt och vårt ansvar

Vattenmätaren mäter den mängd kallvatten som passerar via den inkommande vattenledningen. Under ett antal år byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare.

Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Miva ansvarar för att sätta upp, justera, koppla till och från samt ta ned mätaren. Fastighetsägarens ansvar är mätarkonsolen med ventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren.

Byt opålitlig avstängningsventil

Har du en avstängningsventil LK 580, LK 581 eller LK 582 ska den bytas av våtrumsbehörig fackman innan Miva kan utföra byte av vattenmätare.

En svart avstängningsventil kallad champagnekork LK580

Vattenskador som följd

Det händer att avstängningsventilens rattar släpper från sina fästen med svåra vattenskador som följd. Om ratten lossnar finns även risk att skadas av såväl ratten som av det trycksatta vattnet. Tillverkningen av LK 580 har sedan länge upphört och är inte längre godkänd. LK 580 är omtalad som ”Champagnekorken”.

Fastighetsägare rekommenderas byta ventil

I samband med byte av vattenmätare har Miva förbjudit sina montörer att röra dessa avstängningsventiler. Miva rekommenderar fastighetsägare som har denna typ av avstängningsventiler installerade i sin fastighet att byta ut dessa.

Meddela i god tid

Kontakta kundservice en vecka innan avstängning av vatten i samband med byte av avstängningsventil.

Vem ansvarar för vattenmätaren?

Vattenmätaren är Mivas egendom, men du som fastighetsägare är ansvarig för att vårda mätaren och se till att den inte skadas av exempelvis frost. Om vattenmätaren skadas måste Miva kontaktas för byte och kostnaden för detta debiteras kunden enligt fastställd taxa.

Ansvaret för mätaren styrs av Örnsköldsviks kommuns Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun (ABVA).

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att det finns en konsol och avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka. Förändring av mätarplacering eller brytning av mätarens plombering ska ske i samråd med Miva.