Återströmningsskydd - backventil

Alla fastigheter som är anslutna till kommunala vattenledningar ska ha återströmningsskydd, som förhindrar att vatten rinner åt fel håll i ledningarna. Det är fastighetsägarens ansvar att skyddet finns.

Alla fastigheter som är anslutna till kommunala vattenledningar ska ha återströmningsskydd. Det är för att säkra kvaliteten på dricksvattnet mot bakterier, kemikalier och andra föroreningar. Det är fastighetsägarens ansvar att skyddet är av rätt funktionstyp enligt standard SS-EN 1717.

Kravet på återströmningsskydd finns för att skydda kvaliteten på dricksvattnet. Om återströmningsskydd saknas kan förorenat vatten med bakterier från exempelvis varmvattenberedare och ladugårdar åka tillbaka in i ledningsnätet. När räddningstjänsten kopplar in vattenpumpar för eldbekämpning kan även kraften suga vatten bakvägen ur fastigheter om inte skydd finns monterat.

Att tänka på vid installation

Krav på vilken typ av återströmningsskydd som ska monteras finns i SS-EN 1717 och är beroende på typ av verksamhet som förekommer i fastigheten.

Frågor

För frågor kring återströmningsskydd, kontakta VVS-montör/rörläggare.

Vad är ett återströmningsskydd?

Återströmningsskydd, i folkmun även kallad backventil, förhindrar att vatten rinner åt fel håll i ledningarna, t ex från en fastighets vattenledning tillbaka till Mivas vattenledningen utanför fastigheten. Detta fenomen kan uppstå om det skapas ett övertryck inne i fastighetens egna ledningar. Då trycks vattnet från fastigheten tillbaka till den kommunala ledningen.

Återströmning kan också uppstå genom undertryck ute i den kommunala ledningen. Om ett undertryck uppstår sugs vattnet från fastighetens ledningar tillbaka till den kommunala ledningen. Om det på fastigheten exempelvis finns en swimmingpool som fylls på med en vattenslang nedstoppad i poolen så kommer vattnet (inkl kemikalier och andra föroreningar) från poolen att sugas upp och hamna i den kommunala ledningen. När det sker kommer människor i värsta fall att bli sjuka till följd av att ha druckit det förorenade vattnet.

Hjälpte informationen på sidan dig?