Vattenbrist och bevattningsförbud

Just nu råder inget bevattningsförbud i Örnsköldsviks kommun.

Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet och meddelar om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs. Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck. Ett bevattningsförbud gäller inte för dig med tillgång till eget vatten.

Så fungerar ett bevattningsförbud

Figuren MIvo håller upp handen till ett stopptecken

Ett bevattningsförbud innebär att det inte är tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller grönsaksland i trädgården med spridare eller vattenslang. Det är inte heller tillåtet att fylla pool, spa eller bassäng eller byta vatten i sådana med kommunalt vatten. Inte heller biltvätt är tillåten. Dricksvatten för normal vattenförbrukning får endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Ta del av tipsen nedan för hur du kan anpassa din normala vattenförbrukning.

Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehoven i våra hem.

Att inte respektera ett bevattningsförbud kan innebära att Miva kan komma att stänga av vattnet till den berörda fastigheten.

Detta gäller vid bevattningsförbud

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.
 • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
 • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.
 • biltvätt med vattenslang.

Så mycket vatten kan du spara

Vi kan alla hjälpas åt att hushålla med vårt värdefulla vatten. Små förändringar i vardagen är betydelsefulla och gör att vi bättre klarar en längre tids torka.

 • En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten.
 • För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
 • En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen med de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Tips hur du kan anpassa din normala vattenförbrukning

 • Om du ska fylla en pool ska du beställa vatten från ett åkeri istället för att använda dricksvatten från kranen.
 • Det är högst förbrukning morgon och kväll, så duscha och kör tvätt- och diskmaskiner under dagtid istället om det är möjligt.
 • Duscha istället för att bada. Ta korta och snabba duschar och stäng av vattnet i duschen när du schamponerar och tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Undvik att diska under rinnande vatten.
 • Kör inte disk- och tvättmaskiner förrän de är fulla.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.

För dig med egen brunn

Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Om brunnen sinar får du kontakta en privat speditör och köpa vatten, men tänk då på att ha behållare/kärl för det köpta vattnet. Att försöka fylla på en sinande brunn är sällan en bra idé eftersom vattnet med största sannolikhet kommer att fylla på omgivande grundvatten och därför snabbt försvinna ur brunnen.

Generellt god tillgång

Örnsköldsviks kommun har ett fantastiskt dricksvatten som grundar sig på vatten från fina grundvattentäkter i området. Vi har god tillgång på vatten, men vid långvarigt vackert väder och torka kan tillgången ändå bli begränsad.

En normalförbrukning av vatten till en villa med fyra personer är ca 560 liter/dag (140 liter per person). Att vattna med vattenslang i trädgården förbrukar ca 1 000 liter på en timma. Bara på en timma har förbrukningen av dricksvattnet alltså tredubblats.

Undvik lyxkonsumtion

Om vi under långvarigt vackert väder vattnar trädgårdar och fyller pooler med vårt dricksvatten kan vi hamna i en bristsituation där vattnet inte kommer att räcka. Det är dessutom ett stort slöseri att vattna trädgården med ett dricksvatten som är så rent att vi kan dricka det direkt från kranen.

Mivas ledningar är dimensionerade för att klara av att leverera dricksvatten till alla kunder för en normal vattenförbrukning. Vi kan inte bygga ledningsnät för att klara av bevattning av trädgårdar med dricksvatten. Det skulle bli oerhört dyrt och våra vattentäkter skulle inte räcka till detta.

Kritiskt läge och bevattningsförbud

Kritiskt läge

När den allmänna vattenanvändningen når ett kritiskt läge är det nödvändigt att spara på vatten för att undvika att vattentäkter sinar och/eller att vattenförsörjningssystemet (vattenverk och vattenledningar) riskerar att skadas.

Bevattningsförbud

Vid bevattningsförbud får du endast använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Det vill säga att all sekundär vattenanvändning är förbjuden.

 • Bevattningsförbudet gäller för alla som får kommunalt dricksvatten, oavsett om du är ansluten inom kommunens verksamhetsområde för vattentjänster eller via avtal.
 • Vid ett kritiskt läge uppmanas du att undvika sekundär vattenanvändning såsom att fylla pool, badtunna, badkar, använda högtryckstvätt, vattenspridare eller slang samt slösa på vatten genom att låta kranar stå och rinna.
Hjälpte informationen på sidan dig?