Risk för vattenbrist

Tillgången på dricksvatten inom Örnsköldsviks kommun är god, men variationer i nederbörd och långa perioder av torka kan leda till vattenbrist.

Symboler som visar vad som är viktigt att tänka på vid kritisk vattensituation (tvätt bil, fylla pool, vattna trädgård med slang, bada badkar, spola kran)

Så undviker vi vattenbrist

När den allmänna vattenanvändningen börjar nå ett kritiskt läge måste vi alla hjälpas åt och använda vattnet smart. Annars är risken stor att vi alla hamnar i en akut vattenbrist.

 • Undvik att spola tills vattnet blir kallt. Ha en kanna i kylen istället.
 • Undvik att slösa på vattnet. Stäng kranen.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång.
 • Undvik att bada badkar.
 • Undvik att fylla pool, spa eller badtunna.
 • Undvika att använda vattenspridare eller vattenslang.
 • Undvik att använda högtryckstvätt.

Skillnad på kapacitetsbrist och råvattenbrist

Kapacitetsbrist

Kapacitetsbrist kan bli aktuellt vid långa perioder av varmt och torrt väder. Då används stora mängder dricksvatten till bevattning och i början av säsongen fylls även många pooler. Dricksvattenproduktionen är inte dimensionerad för en så pass hög förbrukning under en längre period. Det förbrukas helt enkelt mer vatten än vad vattenverken klarar av att producera.

Råvattenbrist

Under långa perioder med ingen eller lite nederbörd finns risk att nivåerna i grundvattenmagasinen blir för låga. Om inte grundvattnets fylls på genom tillräckligt med nederbörd kan det blir problem att producera dricksvatten. Inom Örnsköldsviks kommun är råvattenbrist mycket sällsynt.

Omfattande läcka

En omfattande läcka på en viktig vattenledning kan såklart också leda till akut vattenbrist.

Så mycket vatten kan du spara

Vi kan alla hjälpas åt att hushålla med vårt värdefulla vatten. Små förändringar i vardagen är betydelsefulla och gör att vi bättre klarar en längre tids torka.

 • En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten.
 • För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
 • En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen med de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Tips hur du kan anpassa din vattenförbrukning

 • Om du ska fylla en pool ska du beställa vatten från ett åkeri istället för att använda dricksvatten från kranen.
 • Det är högst förbrukning morgon och kväll, så duscha och kör tvätt- och diskmaskiner under dagtid istället om det är möjligt.
 • Duscha istället för att bada. Ta korta och snabba duschar och stäng av vattnet i duschen när du schamponerar och tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Undvik att diska under rinnande vatten.
 • Kör inte disk- och tvättmaskiner förrän de är fulla.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
Hjälpte informationen på sidan dig?