Nödvatten

Om vi får en allvarlig och längre driftstörning av dricksvattenleveransen kommer vi att distribuera dricksvatten på annat sätt. Det gör vi genom att ställa ut nödvattentankar.

En person tar vatten i en hink ur en tillfällig vattentank

Vad är nödvatten?

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än via ordinarie ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning, ofta att tillgången till vatten är begränsad.

Vid en störning av den ordinarie vattenförsörjningen förser Miva hushåll som är anslutna till kommunalt dricksvatten med nödvatten från tankar.

Vi placerar ut nödvattentankar

Om ett eller flera områden i kommunen blir utan vatten en längre tid än vad som är hanterbart kommer Miva att ställa ut nödvattentankar. Tankarna placeras i områden där det finns behov och utifrån en på förhand framtagen plan baserat på antal boenden och prioriterade verksamhetsutövare i området. Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns.

När dricksvatten åter kan levereras som normalt via det ordinarie ledningsnätet plockas tankarna in. Finns det vatten i kranen så är det inte längre behov av något nödvatten.

Ta med egna kärl att hämta vatten i

Du måste själv ha med dig kärl för att ta hem vattnet. Tänk på att kärlet ska vara enkelt att bära hem eftersom det inte är säkert att nödvattentanken kommer att stå nära ditt hem.

Prioritering av vatten som bristvara

Vid en kris kan vatten vara en bristvara och tillgångarna måste ibland prioriteras. Prioritet ges till de som bedöms mest sårbara som exempelvis äldreboenden, förskolor och verksamheter som klassas som samhällsviktiga. Beroende på hur omfattande störningen är, kan det också dröja kortare eller längre tid innan vi har fått nödvattentankar på plats.

Egen krisberedskap

I början av en kris kan det vara svårt att få ut nödvatten på alla platser på kort tid. Tänk på att du som privatperson har ett eget ansvar att se till att du har en generell krisberedskap. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats kan du läsa om hur du kan förbereda dig för en kris.

Hjälpte informationen på sidan dig?