Byte till fjärravläst vattenmätare

Vi byter ut alla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun. Du kommer att få en tidbokning ungefär två veckor innan vi kommer till dig.

Har du fått en tidbokning om att din vattenmätare ska bytas så kommer den att bytas ut, även om du har en fjärravläst vattenmätare sedan tidigare. Vi har en ny typ av fjärravläst vattenmätare som gör det möjligt för oss att enkelt samla in mätvärden och undvika behovet att äga och underhålla en omfattande infrastruktur. Därför kommer vi att uppdatera även befintliga fjärravlästa vattenmätare till den nya varianten.

Automatisk avläsning

Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. Som kund behöver du inte längre rapportera in mätarställningen manuellt. Vi hämtar i stället in mätvärdena automatiskt med hjälp av mobilnätet eller radiosignaler.

Vi har olika typer av fjärravlästa mätare och för tillfället läser vi av mätare på olika sätt:

  • Via mobilnätet. Avläsning sker vanligtvis varje dag.
  • Via antenner som skickar vidare mätarställningen. Avläsning sker dagligen eller mer sällan.
  • Via ”drive-by”, då vi åker förbi med bil och samlar in mätarställningen via radio. Detta sker ofta varje månad, men minst en gång per år.

På Mina sidor kan du följa din förbrukning och se hur ofta din vattenmätare läses av. Du kan också själv läsa av din fjärravlästa mätare på samma sätt som de gamla mekaniska och lämna din mätarställning till kundservice.

Tidig upptäckt av läckor

En annan fördel med den fjärravlästa mätaren är att den hjälper dig som fastighetsägare att upptäcka en läcka hos dig. Även Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor på vårt ledningsnät. De fjärravlästa mätarna innebär mindre administration för Miva vilket är till nytta för alla våra kunder.

Infokoder vid avvikelser

Mätarens display visar en infokod som talar om vad som är fel. Om infokoderna ”Läckage” eller ”Rörbrott” visas tar du kontakt med vvs-firma. Infokoderna försvinner när händelsen som aktiverat infokoden inte längre existerar. Till exempel försvinner ”Läckage” när vattnet har stått stilla i en timme, ”Rörbrott” försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå och ”Torr” försvinner när mätaren mäter vatten och inte längre är tom.

Är din mätarplats godkänd?

I samband med bytet av din vattenmätare genomför vi först en besiktning av din mätarplats. Det gör vi för att säkerställa att din vattenmätarplats är godkänd. Om mätarplatsen exempelvis saknar konsol, avstängningsventiler eller sitter på en svåråtkomlig plats behöver du åtgärda bristerna innan bytet.

en hand håller i en fjärravläst vattenmätare framför en konsol
Hjälpte informationen på sidan dig?