Byte till fjärravläst vattenmätare

Vi byter ut alla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun. Du kommer att få en tidbokning ungefär två veckor innan vi kommer till dig.

en hand håller i en fjärravläst vattenmätare framför en konsol

Automatisk avläsning

Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. På sikt ska du som kund inte längre behöva rapportera in mätarställningen manuellt. Vi hämtar i stället in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

Infrastrukturen är ännu inte på plats för att samla in mätarställningar för alla mätare i kommunen. Tills vidare fjärravläser vi vattenmätare antingen via antenner som är uppsatta på olika ställen eller via ”drive-by”, då vi åker förbi med bil och samlar in mätvärdet via radio. Detta sker vanligtvis varje månad, men minst en gång per år. Kontrollera gärna din faktura så ser du när vattenmätaren senast lästes av.

Du kan också själv läsa av din fjärravlästa mätare på samma sätt som de gamla mekaniska och lämna din mätarställning till kundservice.

Tidig upptäckt av läckor

En annan fördel med den fjärravlästa mätaren är att den hjälper dig som fastighetsägare att upptäcka en läcka hos dig. Mätarens display visar en infokod som talar om vad som är fel. Även Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor på vårt ledningsnät vilket leder till färre driftstörningar och lägre kostnader. De fjärravlästa mätarna innebär mindre administration för Miva vilket är till nytta för alla våra kunder.

Är din mätarplats godkänd?

I samband med bytet av din vattenmätare genomför vi först en besiktning av din mätarplats. Det gör vi för att säkerställa att din vattenmätarplats är godkänd. Om mätarplatsen exempelvis saknar konsol, avstängningsventiler eller sitter på en svåråtkomlig plats behöver du åtgärda bristerna innan bytet.

Hjälpte informationen på sidan dig?