PFAS

Miva har inte haft något vattenprov som legat över eller i närheten av Livsmedelsverkets nya gränsvärde för PFAS.

År 2022–2023 kartlade Miva PFAS i alla vattentäkter och prover togs från alla råvattenbrunnar. Inga prover visade förekomst av PFAS-halter över gränsvärdet på 4 nanogram per liter. Under tidigare år har vattenprover tagits på utvalda vattenverk och även de har legat under gränsvärdet på 4 nanogram per liter.

Vi kommer fortsättningsvis att ta prover från vattenverk med vattentäkter i närheten av misstänkta källor för PFAS enligt vad som regleras i dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12).

Vad är PFAS?

PFAS, eller högflourerade ämnen, är ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen som används i olika produkter. PFAS har tillverkats sedan 1950-talet och har använts bland annat i impregnering, rengöringsmedel, färg och kosmetika. Det vi oftast hör talas om är dock att PFAS har använts i brandskum. Troligen är den största utsläppskällan av PFAS i Sverige just användningen av brandskum vid brandövningsplatser. Där det finns risk för lokalt förhöjda halter av PFAS i grund-, yt-, och dricksvatten behöver vi som dricksvattentillverkare kontrollera PFAS-halterna i våra dricksvattenverk.

Nya gränsvärden för PFAS

I dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12) har Livsmedelsverket fastslagit att gränsvärdet för PFAS ska vara 4 nanogram per liter dricksvatten. Dessa nya gränsvärden för PFAS ska tillämpas från den 1 januari 2026 och det innebär att Miva måste vidta åtgärder för att sänka halten av PFAS i dricksvattnet om mängden PFAS skulle överstiga 4 nanogram per liter dricksvatten. I dagsläget har Miva inte haft något vattenprov som legat över eller i närheten av detta gränsvärde.

Vill du ta del av ett analysprotokoll kontakta kundservice.

Hjälpte informationen på sidan dig?