Hårdhet, pH-värde och alkalinitet

I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

Så hårt är ditt vatten

Här kan du se vilken hårdhet, pH-värde och alkalinitet ditt vatten har.

Hårdhet, pH-värde och alkalinitet

Vattenverk

Hårdhet °dH

pH-värde

Alkalinitet

Aspsele

4

7,9

65

Banafjäl

2,1

7,8

100

Bjästatjärn

2,2

8,1

36

Björna

3,6

7,7

75

Bredånger

3,4

7,8

61

Gerby (Gerdal)

1,8

8,3

34

Gideheden

1

8

60

Gideånäset

3,2

8

64

Grundsunda

2

8,3

65

Hemling

3,5

7,8

83

Långviksmon

4

7,9

64

Moliden

3,9

7,6

92

Norrböle

2,6

8

100

Nyliden

5,3

8

110

Nötbolandet

1,2

8

42

Rössjö

0,9

7,8

29

Skorped

2,6

8,1

50

Smedsbyn

1,8

7,8

38

Solberg

2,2

8

50

Sörbygden

0,49

7,9

49

Trehörningsjö

2,2

7,8

57

Trysunda

5,5

7,1

40

Ulvön

4

7,5

80

Överbygden

2,4

8

90

Ovanstående värden är ett genomsnitt av provtagningar tagna under 2022 med undantag av Gerby som är genomsnitt av prover tagna sedan Gerby vattenverk togs i drift under 2022.

Vilket vattenverk förser dig med dricksvatten?

Vattnets hårdhet

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst är det kalcium- och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = grad, deutscher Härte).

Hårdhetsgrader

Hårdhetsgrader

Innebär

0–2,1

Mycket mjukt vatten

2,2–4,9

Mjukt vatten

5,0–9,8

Medelhårt vatten

9,9–21,0

Hårt vatten

21,1

Mycket hårt vatten

Vattnets pH-värde

Vattnets pH-värde talar om hur surt vattnet är. Lågt pH påskyndar korrosionsangrepp. Högt pH kan dessutom ge utfällningar, smak samt försämra eventuell kemisk desinfektion. För att skydda rörnätet mot korrosion bör pH-värdet ligga mellan 8-8,5. Vid beredningen, tillverkningen, av dricksvattnet justeras pH-värdet till rätt nivå.

Vattnets alkalinitet

Alkaliniteten är ett mått på halten bikarbonat i vattnet och har tillsammans med pH-värdet och hårdheten betydelse för vattnets metallangripande egenskaper.

Hjälpte informationen på sidan dig?