Hårdhet, pH-värde och alkalinitet

I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

Så hårt är ditt vatten

Här kan du se vilken hårdhet, pH-värde och alkalinitet ditt vatten har.

Hårdhet, pH-värde och alkalinitet

Vattenverk

Hårdhet °dH

pH-värde

Alkalinitet

Aspsele

4

7,9

65

Banafjäl

2,1

7,8

100

Bjästatjärn

2,2

8,1

36

Björna

3,6

7,7

75

Bredånger

3,4

7,8

61

Gerby (Gerdal)

1,8

8,3

34

Gideheden

1

8

60

Gideånäset

3,2

8

64

Grundsunda

2

8,3

65

Hemling

3,5

7,8

83

Långviksmon

4

7,9

64

Moliden

3,9

7,6

92

Norrböle

2,6

8

100

Nyliden

5,3

8

110

Nötbolandet

1,2

8

42

Rössjö

0,9

7,8

29

Skorped

2,6

8,1

50

Smedsbyn

1,8

7,8

38

Solberg

2,2

8

50

Sörbygden

0,49

7,9

49

Trehörningsjö

2,2

7,8

57

Trysunda

5,5

7,1

40

Ulvön

4

7,5

80

Överbygden

2,4

8

90

Ovanstående värden är ett genomsnitt av provtagningar tagna under 2022 med undantag av Gerby som är genomsnitt av prover tagna sedan Gerby vattenverk togs i drift under 2022.

Vilket vattenverk förser dig med dricksvatten?

Vattnets hårdhet

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst är det kalcium- och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = grad, deutscher Härte).

Hårdhetsgrader

Hårdhetsgrader

Innebär

0–2,1

Mycket mjukt vatten

2,2–4,9

Mjukt vatten

5,0–9,8

Medelhårt vatten

9,9–21,0

Hårt vatten

21,1

Mycket hårt vatten

Vattnets pH-värde

Vattnets pH-värde talar om hur surt vattnet är. Lågt pH påskyndar korrosionsangrepp. Högt pH kan dessutom ge utfällningar, smak samt försämra eventuell kemisk desinfektion. Ett pH-värde mellan 7,5-8,5 bidrar till att skydda rörnätet mot korrosion. Vid beredningen, tillverkningen, av dricksvattnet justeras pH-värdet till rätt nivå.

Vattnets alkalinitet

Alkaliniteten är ett mått på halten bikarbonat i vattnet och har tillsammans med pH-värdet och hårdheten betydelse för vattnets metallangripande egenskaper.

Hjälpte informationen på sidan dig?