Kommunalt ansvar för insamling av förpackningar

Exempel på olika förpackningar med glasflaskor, ketchupflaskor, korkar, konsvervburkar, toalettrulle

Den 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för att samla in förpackningar från hushåll, det vill säga från återvinningsstationer och från de flerbostads­hus som idag erbjuder förpackningsinsamling. Senast 2027 ska förpackningarna dessutom samlas in fastighetsnära även från villor.

Sommaren 2022 beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningar av papper, plats, glas och metall, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske senast 1 januari 2027. Fram till dess har ansvaret för insamlingen legat på förpackningsproducenterna. I Örnsköldsviks kommun är det Miva som får ansvaret för insamlingen.

Närmare till återvinning senast 2027

Från den 1 januari 2027 ska en fullständig fastighetsnära förpackningsin­samling finnas på plats och kommunen ska då hämta alla förpackningar från alla hushåll och samlokaliserade verksamheter i kommunen. Det innebär att vi kommer att hämta för­packningar från alla flerbostadshus och villor vid unge­fär samma plats där vi idag hämtar mat- och restavfall. Exakt hur insamlingen kommer att ske är för tidigt att säga idag.

Senaste nytt

8 december 2023

Information skickas till alla ägare av flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar. Eftersom det endast är Miva eller de entreprenörer vi auktoriserar som får hämta förpackningsavfall måste flerfamiljshus som redan har fastighetsnära insamling se över vilken entreprenör man anlitar.

Tidigare information

Det finns ingen tidigare information.

Vanliga frågor

Kontakt

Åsa Möller, verksamhetsutvecklare
Telefon: 0660-330 351
E-post: asa.moller@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?