Jobba hos oss

Vill du ta ansvar för vår framtid?

Då ska du arbeta i vår bransch. Vårt arbete är konkret, men många glömmer att det också är i vår bransch som de stora utmaningarna och satsningarna görs. Det behövs för att en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.

Vi har en urgammal produkt

Vattnet har många miljoner år på nacken och är världens viktigaste produkt. Och vi har ett ansvarsfullt uppdrag för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till. Många framtidsfrågor rör just vattnet. Vårt arbete måste därför hela tiden utvecklas i takt med nya förutsättningar och utmaningar.

Gör grön karriär

Vi blir allt mer medvetna om den stora påverkan våra sopor har på framtidens miljö. Få branscher har vuxit så mycket på kort tid som avfall och återvinning. Det är vi glada för. Vi brinner för miljöfrågorna — oavsett om det handlar om hur vi avgiftar kretsloppet eller hur vi kan göra det lätt för våra kunder att sortera avfall rätt. Avfall kommer alltid att finnas och någon måste ta hand om det på bästa sätt. Kanske du.

Cirka 115 anställda

På Sjögatan 4A i Örnsköldsvik har Miva sitt huvudkontor med kundservice, ledning och övergripande administration. Där finns även tjänstemän inom avdelningen Vatten och avlopp. Ett 20-tal medarbetare arbetar på Må där både avfallsanläggning, återvinningscentral och en kontorsbyggnad finns. På Skortsedsvägen i Arnäsvall finns VA-centralen med cirka 50 medarbetare som tillhör produktionsenheten inom Vatten och avlopp.

I december 2022 hade Miva 115 anställda med en medelålder på 49 år. Av dessa är 25 % kvinnor och 75 % män.

En flygbild över ett somrigt Örnsköldsviks city med vy in över landet med berg och dalar

Flytta till Övik Länk till annan webbplats.

I Örnsköldsvik bygger vi bäst tillsammans där näringsliv, kommunen och organisationer har ett ständigt utvecklingsfokus för att säkerställa att vi förblir en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Ett collage med limegröna färgrutor och foton som visar naturbilder och personer i olika typer av arbeten

Jobba och lev Länk till annan webbplats.

Flyttar du till Örnsköldsvik med en närstående? Besök då jobbaochlev.se - här hittar du var skola, karriärmöjligheter och fritidsaktiviteterna finns i kommunen.