Vårt arbetsmiljöarbete

En av våra viktiga ledstjärnor är stolta och engagerade medarbetare. Miva är sina medarbetare, och vi strävar efter ett aktivt och hållbart ledarskap och medarbetarskap. Stolta medarbetare pratar gott om företaget, och stärker och utvecklar våra kundrelationer, vilket också starkt bidrar till långsiktig lönsamhet.

En kvinna med huvudduk framför en vägg med teknisk utrustning

Arbetsmiljöarbetet på Miva ska tillgodose att alla anställda ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa för att därigenom bidra till en effektiv verksamhet. Ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet inom Miva. Detta innefattar även trafiksäkerheten.

Årlig medarbetarundersökning

Varje år undersöker vi hur våra medarbetare upplever såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Vartannat år genomförs en komplett medarbetarundersökning med en mängd olika frågeområden. Åren där emellan görs en enklare undersökning som vi kallar för en pulsmätning. 2020 års pulsmätning gav ett index för ledarskap och arbetsklimat på 74 %. Detta index kan liknas vid medarbetarindex, men baserar sig på färre frågeområden.

Kontakt

Sandra Nordin, HR-ansvarig
Telefon: 0660-330 328
E-post: sandra.nordin@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?