Fjärravlästa vattenmätare

Från 2018 börjar vi arbetet med att byta ut cirka 15 000 vattenmätare hos våra kunder.

En person vrider en stor skiftnyckel för att montera en vattenmätare

Fjärravlästa vattenmätare installeras hos våra kunder för att ge en så störningsfri och effektiv distribution av dricksvatten som möjligt. De gör också att vi på Miva får möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka och kunna åtgärda läckage i distributionssystemet, vilket gör att vi använder resurserna effektivt. På sikt ska du som kund inte längre behöva rapportera in mätarställningen manuellt. Vi hämtar i stället in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

Hur påverkas du?

Från 2018 börjar vi arbetet med att byta ut cirka 15 000 vattenmätare hos våra kunder. Om du har kommunalt vatten kommer du att få en ny fjärravläst vattenmätare installerad hos dig. I god tid innan kommer du att få information om vad det innebär för dig och vad du behöver göra för att underlätta installationen. På sikt kommer du också att kunna följa din vattenförbrukning direkt här på vår webbplats via självservicetjänsten Mina sidor.

Vanliga frågor

Kontakt

Mivas kundservice
Telefon: 0660-330 400
E-post: info@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?