Denna sida är riktad till företagskunder

Ansöka om märkningen RättSort

Logtype för kampanjen RättSort

RättSort-märkningen är ett sätt att lyfta goda föredömen bland kommunens restauranger. Föredömen som gör det lätt för kunderna att göra hållbara val. Alla restauranger inom Örnsköldviks kommun kan ansöka om märkningen.

Restauranger som källsorterar, erbjuder matlådor till sina gäster och aktivt arbetar med att minska engångsprodukter får märkningen.

Det här är RättSort

RättSort är Mivas kampanj för att öka återvinningen och minska matsvinnet. Varje insats spelar roll och därför riktar vi också fokus mot restaurangerna i vår kommun. Som goda föredömen kan restauranger märka sin verksamhet och inspirera andra genom att visa att restaurangen gör det lätt för sina kunder att göra hållbara val.

Detta kännetecknar en RättSort-märkt restaurang:

  • Källsorterar på restaurangen
  • Erbjuder aktivt matlåda till kunder
  • Minskar engångsprodukter och sök hållbara alternativ

Märkta restauranger listas på vår kampanjsida miva.se/rättsort och kommer att omnämnas i Mivas information och marknadsföring. Vi skickar också ut dekaler till entrédörr, kassadisk och liknande samt också ett bevis på att restaurangen är RättSort-märkt.

Hjälpte informationen på sidan dig?