Matavfall (brunt kärl)

En äppelskrutt - symbol för matavfall

Exempelvis matrester, bröd, kaffesump, tepåsar, mindre ben från kött, fågel och fisk, blommor och blad (inte jord), servetter och hushållspapper. Sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit

Här lämnar du matavfall

  • Brunt sopkärl
  • Grönt sopkärl om du ännu inte har ett brunt sopkärl

Inte det här

Tobak – fimpar och snus, tuggummi, mjuk plast/plastfolie, jord, lera, sand och grus, kattsand, blöjor, bindor och tamponger, textilier, dammsugarpåsar, grillkol och aska.

Tänk på!

  • Har du ett brunt sopkärl ska du använda de papperspåsar som Miva tillhandahåller. Matavfallet får inte läggas i en vanlig plastpåse då det stör rötningsprocessen i biogasanläggningen.
  • För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, hushållspapper, vita/oblekta servetter eller rivna äggkartonger.
  • Ingen plast eller förpackningar runt matavfallet. Det förstör processen i biogasanläggningen.

Vad händer sen?

Både det bruna och det gröna kärlet töms enligt samma schema med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra.

Matavfallet i Örnsköldsviks kommun mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras för närvarande till en biogasanläggning i Härnösand för rötning. Det innebär att matavfallet återvinns och blir biogas till fordon och gödsel till åkermark. Matavfall är fullt av energi och klarar därför ganska långa transporter utan att man förlorar miljövinsten. Matavfallspåsen bryts ned på cirka tre månader.

Lär dig mer om matavfall

Allt du behöver veta om matavfall hittar du på våra kunskapssidor

Vill du börja sortera ditt matavfall separat?

Det är frivilligt att sortera ut matavfallet separat och därför krävs ett aktivt val av dig som kund. Enklast beställer du ett brunt sopkärl här på vår webbplats. Inom kort levererar vi sedan ditt bruna kärl och du kan komma igång med återvinningen av ditt matavfall.

Dispens från obligatorisk insamling av matavfall

Från den 1 januari 2024 har regeringen beslutat att insamlingen av matavfall ska vara obligatorisk i hela Sverige. I Örnsköldsviks kommun har vi dock frått dispens från obligatorisk insamling fram till 2026 för att kunna samordna det fortsatta införandet av separat insamling av matavfall med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Hjälpte informationen på sidan dig?