Grovavfall

Förenklat kan man säga att grovavfall är sådant som inte ryms i ditt sopkärl. Sådant ska lämnas på en återvinningscentral. Däremot får du inte lämna vanliga hushållssopor på våra återvinningscentraler. Beroende på typ av grovavfall sorteras det olika på återvinningscentralen.

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Företag är välkomna att lämna sitt verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. Företag och privatpersoner använder därmed samma återvinningscentral. Tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Lär dig mer om grovavfall

Vad är egentligen grovavfall? Lär dig mer på våra kunskapssidor.

Hjälpte informationen på sidan dig?