Byggavfall

Symbol för byggavfall

På våra återvinningscentraler tar vi emot alla type av byggavfall från privatpersoner. Byggavfall kan vara gips, kakel, plankor, tapet, isolering, plåt, rör och annat material från byggnation eller renovering.

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Företag är välkomna att lämna sitt verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. Företag och privatpersoner använder därmed samma återvinningscentral. Tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Hjälpte informationen på sidan dig?