Planglas

Ett fönsterglas - symbol för planglas

Exempelvis fönsterglas, spegelglas, armerat glas och husgeråd i glas. Allt rent glas som inte innehåller metall och/eller trä.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Här kan du lämna planglas

OBS! Under en övergångsperiod sorteras avfall i denna kategori som Ej återvinningsbart i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum.

Inte det här

Fönster med kram (sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentral).

Tänk på!

  • Töm påsar och kartonger (sortas som Energiåtervinning på återvinningscentral).

Vad händer sen?

Planglas läggs för närvarande på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi.

Hjälpte informationen på sidan dig?