Vapen och explosiva ämnen

Exempelvis vapen, ammunition med tändmedel, sprängämnen, granater, dynamit, fyrverkerier, nödbloss och andra pyrotekniska produkter.

Här kan du lämna vapen och explosiva ämnen

Här kan du lämna fyrverkerier

I första hand ska skadade eller överblivna fyrverkerier lämnas tillbaka till en återförsäljare. Återförsäljarna är skyldiga att ta emot dem enligt lag.

Inte det här

Tomhylsor (sorteras som metall på en återvinningscentral), avskjutna fyrverkeri och raketer (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

Tänk på!

  • Vapen bör inte bäras in i polisens reception. Tag med vital del och lämna huvuddelen av vapnet i bilen.
  • Du måste alltid kontakta polisen för att få vägledning hur du ska lämna explosiva ämnen. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med explosiva ämnen.
  • Allt som innehåller krut eller andra tändmedel är brandfarligt och explosivt. Se därför till att hålla det borta från öppen eld.

Vad händer sen?

Inlämnade vapen transporteras till SKL som är den enda organisation som får skrota vapen. Sprängämnen, ammuniation och fyrverkerier transporteras till Bofors Test Center för destruktion. Destruktionen sker på ett miljövänligt sätt och på platser långt från befolkade områden. Destruktionen utförs genom öppen förbränning, förbränning i slutna destruktionskammare eller sprängning.

Hjälpte informationen på sidan dig?