Elavfall, batterier och ljuskällor

Allt som har batteri eller sladd räknas som elektronikavfall, men sorteras lite olika beroende på vad det är. Glöm inte att många apparater och leksaker i hemmet kan ha inbyggda batterier som inte alltid är så lätta att se.

Elektronikavfall omfattas av producentansvar

Producentansvaret för elektronikavfall infördes i Sverige 2001, men redan i slutet av 1990-talet var Sverige ett av de första länder i världen med att införa producentansvar för elektronik som liknar dagens. Ansvaret innebär att de producenter som sätter el- och elektroniska produkter på marknaden är skyldiga att ordna ett retursystem för produkterna när de blir ett avfall. Det retursystemet drivs av El-kretsen och heter Elretur.

Elretur är ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Samarbetet innebär att det finns bemannade mottagningsstationer, oftast detsamma som återvinningscentralerna, där hushållen kostnadsfritt får lämna sitt elektronikavfall. Den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och transporteras till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar.

El-Kretsen finansierar sin verksamhet via avgifter som producenterna betalar för alla produkter de sätter på den svenska marknaden. Avgifternas storlek beräknas på nyförsäljningen av elektronik. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för tio produktgrupper: ballonger, batterier, bilar, däck, elektronik, fiskeredskap, förpackningar, läkemedel, våtservetter samt vissa tobaksvaror.

Elektronik som inte omfattas av producentansvar

Visst elektronikavfall omfattas inte av producentansvaret. Typiskt för sådan elektronik är att det är apparater för professionellt eller kommersiellt bruk. Det är alltså elektronik som normalt inte används i hushållet. Sådant avfall kan lämnas på Må avfallsanläggning mot betalning enligt fastställd taxa.

Lär dig mer om elektronikavfall

Vad är speciellt med elektronikavfall? Lär dig mer på våra kunskapssidor.

Hjälpte informationen på sidan dig?