Lantbruksplast (ensilageplast)

Svensk Ensilageplast Retur AB är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av olika typer av jordbruksplast

Svenska lantbrukare, odlare och hästägare hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för, växtskydds- och ensileringsmedel. Svensk Ensilageplast Retur AB är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av olika typer av jordbruksplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Insamling genomförs i bland annat Örnsköldsvik under perioden maj-augusti. Tider och platser för insamlingen publiceras på deras hemsida varje år omkring den 1 mars.

Hjälpte informationen på sidan dig?