Förpackningar och tidningar

Förbrukade hushållsförpackningar samt tidningar och papper lämnas till någon av de 5 800 återvinningsstationer som finns över hela landet. Det är Förpackningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för och sköter detta rikstäckande insamlingssystem. Synpunkter kring återvinningsstationerna lämnas direkt till FTI via deras webbplats eller telefon 020-088 03 11.

Gör så här med dina förpackningar

Rengör

Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Låt etiketter på flaskor och burkar sitta kvar.

Separera

Består förpackningen av mer än ett material, försök om möjligt att skilja dessa åt. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Platta till

Böj in vassa lock på konservburken och platta till. Packa mindre pappersförpackningar i större. Låt plast- och metallförpackningarna ligga lösa i behållaren, de ska sorteras ytterligare en gång innan det är dags för återvinning.

Sortera

Källsortera kan du göra genom att samla alla förpackningar i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare. Har du gott om plats kan du såklart sortera dina förpackningar i olika kassar/behållare och sedan tömma dem vid närmaste återvinnigsstation vartefter de bli fulla.

Panta dina förpackningar

Plastpåsar, mjölkkartonger, metallburkar - allt som har en streckkod går att panta med appen Bower. Du scannar streckkoden på förpackningen och får pantvärdet - poäng eller pengar - direkt i mobilen när du lämnar förpackningarna på återvinningsstationen. Återvinningen blir lite roligare och dubbelt värdefull.

Beställ hämtning av förpackningar

Företaget TMR erbjuder hämtning av papper-, plast- och metallförpackningar. Genom att teckna ett abonnemang med TMR kan du vara säker på att dina förpackningar alltid hämtas och återvinns på rätt sätt. Tjänsten är kostnadsfri.

Förpackningar omfattas av producentansvaret

Producentansvaret för förpackningar infördes i Sverige 1994. Ansvaret innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.

Förpackningsinsamlingen, FTI, ansvarar för och sköter ett rikstäckande insamlingssystem med 5 800 återvinningsstationer där allmänheten kan lämna sina förbrukade hushållsförpackningar och tidningar.

Från 2022 omfattas tidningar och papper inte av producentansvar, utan är nu ett avfall under kommunens ansvar. Precis som tidigare lämnar du däremot tidningar och papper på återvinningsstationen.

FTI finansierar insamlingsystemet med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna betalar till REPA, som är en del av FTI. Viss finansiering sker även genom att FTI säljer det återvunna materialet. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel och radioaktiva produkter.

Hjälpte informationen på sidan dig?