Förpackningar och tidningar

Förbrukade hushållsförpackningar av glas, papper, plast och metall samt tidningar lämnas på en återvinningsstation. Från 2024 är Miva ansvarig för insamlingen av förpackningar från hushållen via återvinningsstationerna.

Synpunkter kring återvinningsstationerna lämnas enklast direkt vid återvinningsstationen genom att scanna QR-koden som finns på informationsskylten. Via nedanstående länk kan du göra samma sak, men måste då på egen hand välja vilken återvinningsstation som felanmälan gäller.

Gör så här med dina förpackningar

Rengör

Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Låt etiketter på flaskor och burkar sitta kvar.

Separera

Består förpackningen av mer än ett material, försök om möjligt att skilja dessa åt. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Platta till

Böj in vassa lock på konservburken och platta till. Packa mindre pappersförpackningar i större. Låt plast- och metallförpackningarna ligga lösa i behållaren, de ska sorteras ytterligare en gång innan det är dags för återvinning.

Sortera

Källsortera kan du göra genom att samla alla förpackningar i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare. Har du gott om plats kan du såklart sortera dina förpackningar i olika kassar/behållare och sedan tömma dem vid närmaste återvinnigsstation vartefter de bli fulla.

Panta dina förpackningar

Plastpåsar, mjölkkartonger, metallburkar - allt som har en streckkod går att panta med appen Bower. Du scannar streckkoden på förpackningen och får pantvärdet - poäng eller pengar - direkt i mobilen när du lämnar förpackningarna på återvinningsstationen. Återvinningen blir lite roligare och dubbelt värdefull.

Förpackningar omfattas av producentansvaret

Producentansvaret för förpackningar infördes i Sverige 1994. Ansvaret innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.

Sedan 2024 ansvarar kommunerna för att samla in förpackningsavfall från hushållen. Det görs via återvinningsstationer där allmänheten kan lämna sina förbrukade hushållsförpackningar och tidningar. Från 2027 ska hushållen dessutom erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar.

Insamlingen av förpackningar finansieras med hjälp av förpackningsavgifter

Kostnader som uppstår i samband med insamling och behandling av förpackningsavfall finansieras av producenterna. Anslutna producenter betalar därför en ersättning, så kallad förpackningsavgift, till sin producentansvarsorganisation.

I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för för tio produktgrupper: ballonger, batterier, bilar, däck, elektronik, fiskeredskap, förpackningar, läkemedel, våtservetter samt vissa tobaksvaror.

Hjälpte informationen på sidan dig?