Metallförpackningar

En konservburk - symbol för metallförpackning

Exempelvis metallock/kapsyler, aluminiumfolie och konservburkar.

Här kan du lämna metallförpackningar

Inte det här

Metalliknande påsar (till exempel chipspåsar som oftast är gjorda av plast och som sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation), värmeljushållare, metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och övriga metallprodukter som inte är förpackningar (sorteras som metall på en återvinningscentral), elektronik och elartiklar (sorteras som elektronikavfall på en återvinningscentral), sprayflaskor och gasbehållare
med farosymbol (sorteras som farligt avfall på en återvinningscentral) och dryckesburkar (pantas i butik).

Tänk på!

  • Förpackningarna ska vara rengjorda och ihoptryckta. De som är sammansatta av olika material separeras eller sorteras efter det huvudsakliga materialslaget.
  • Låt korken sitta kvar på exempelvis en kaviartub efter att innehållet klämts ut. Då blir det inte kladdigt eller illaluktande.
  • Återvinningen av metallförpackningar är både en stor miljövinst och kostnadseffektiv vid framställning av nya produkter, vilket gör att återvunnen metall blir allt viktigare på marknaden. Vid omsmältning av stålförpackningar spar man 75 procent av den energi som behövs för att framställa stål från järnmalm. Vid återvinning av aluminium spar man hela 95 procent energi, i jämförelse vid framställning av nytt aluminium. Inget är för litet för att återvinnas, även en kapsyl är viktig.

Viktigt om värmeljushållare!

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskopparna från och med 1 april 2015 inte längre samlas in som metallförpackning. Det betyder att de inte ska lämnas som förpackning på en återvinningsstation utan istället läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen, där Miva ser till att de kan materialåtervinnas. Både värmeljuskoppen och vekeshållare sorteras som metall, men lossa vekeshållaren så kan järnet separeras från aluminiumet som annars brinner upp och försvinner från jordens yta.

Vad händer sen?

Metallförpackningar och andra hushållsförpackningar omfattas av producentansvaret. Metallförpackningarna transporteras till Älmhult respektive Smedjebacken där aluminium återvinns till ny råvara och stålförpackningarna återvinns till järnbalkar och armeringsjärn.

Hjälpte informationen på sidan dig?