Glasförpackningar

En färgad flaska - symbol för färgad glasförpackning

Färgad glasförpackning

En vit flaska - symbol för ofärgad glasförpackning

Ofärgad glasförpackning

Exempelvis flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

Här kan du lämna glasförpackningar

Inte det här

Dryckesflaskor 33 cl och 50 cl (pantas i butik), olika typer av ljuskällor (sorteras som elektronikavfall på en återvinningscentral), porslin (sorteras som porslin på en återvinningscentral).

Tänk på!

  • Tänk på att färgat och ofärgat glas sorteras var för sig. Då kan glaset användas för att göra nytt glas. Det är också viktigt att det bara är förpackningar av glas som lämnas i insamlingen, annars försämras kvaliteten på det nya glaset som inte heller blir lika starkt.
  • Ta av skruvkorkar och kapsyler av plast, och metall och lägg dem i respektive insamlingsbehållare.

Vad händer sen?

Glasförpackningar och andra hushållsförpackningar omfattas av producentansvaret. Allt glas som samlas in i Sverige transporteras till Svensk GlasÅtervinning i Hammar. Cirka 40 % blir nya flaskor och resterande del blir bland annat byggnadsisolering.

Hjälpte informationen på sidan dig?