Kabel

Symbol för kabel

Exempelvis elkabel och blandkabel.

Tänk på!

  • Till skillnad från övrigt elektronikavfall omfattas kabel inte av producentansvaret.

Vad händer sen?

Plast och gummi separeras. Metallen återvinns.

Hjälpte informationen på sidan dig?