Batterier

Ett litet batteri - symbol för batterier

Exempelvis småbatterier (knappcells-, stav-, nickel- eller kadmiumbatterier och fyrkantiga batterier), litiumbatterier, startbatterier och stationära/inbyggda batterier. Observera att de olika batterierna sorteras på olika sätt.

Här kan du lämna småbatterier och litiumbatterier

Här kan du lämna startbatterier och stationära batterier

Tänk på!

  • Töm förpackningar och påsar (sorteras separat på en återvinningsstation).
  • Batterier kan innehålla giftiga tungmetaller som till exempel kvicksilver, kadmium och bly. Ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen. Därför ska alla batterier samlas in och lämnas till återvinning. Glöm inte att många apparater och leksaker i hemmet kan ha inbyggda batterier som inte alltid är så lätta att se. Dessa sorteras som elektronikavfall på en återvinningscentral.
  • Borrmaskiner, skruvdragare, rakapparater, dammsugare och andra sladdlösa laddningsbara apparater kan innehålla fast monterade nickel- och kadmiumbatterier. När dessa apparater har tjänat ut ska du därför lämna dem till en återvinningscentral.

Lämna smått elavfall när du handlar

Som privatperson kan du enkelt och snabbt lämna batterier, lampor och smått elavfall när du handlar. Ser hur det funkar i vår film.

Vad händer sen?

Småbatterier är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Bortsett från kvicksilver återvinns i princip alla material från batterierna och används till produktion av nya varor.

Hjälpte informationen på sidan dig?