Litiumbatterier

Ett batteri med snedställda streck - symbol för litiumbatterier

Litiumbatterier förekommer i knappceller såväl som i runda batterier. Finns även fyrkantigt 9 volts-utförande. Exempel är mobilbatterier eller batterier från verktyg eller bärbara datorer.

Här kan du lämna litiumbatterier

Tänk på!

  • Töm förpackningar och påsar (sorteras separat på en återvinningsstation).
  • Batterier kan innehålla giftiga tungmetaller som till exempel kvicksilver, kadmium och bly. Ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen. Därför ska alla batterier samlas in och lämnas till återvinning. Glöm inte att många apparater och leksaker i hemmet kan ha inbyggda batterier som inte alltid är så lätta att se. Dessa sorteras som elektronikavfall på en återvinningscentral.
  • Borrmaskiner, skruvdragare, rakapparater, dammsugare och andra sladdlösa laddningsbara apparater kan innehålla fast monterade nickel- och kadmiumbatterier. När dessa apparater har tjänat ut ska du därför lämna dem till en återvinningscentral.

Vad händer sen?

Batterier är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Bortsett från kvicksilver återvinns i princip alla material från batterierna och används till produktion av nya varor.

Hjälpte informationen på sidan dig?