Återförsäljare

Återförsäljare som säljer produkter som omfattas av producentansvaret är skyldiga att ta emot en produkt som de sålt när den blivit avfall och du inte längre vill ha den. Detta gäller exempelvis förbrukade ljuskällor/lysrör eller batterier när du köper nya.

I korthet innebär producentansvaret att de företag som producerar produkter även ansvarar för att samla in och hantera överblivna och uttjänta produkter. Tanken med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för tio produktgrupper: ballonger, batterier, bilar, däck, elektronik, fiskeredskap, förpackningar, läkemedel, våtservetter samt vissa tobaksvaror.

1-mot-1-principen för elektronik

De större elektronikbutikerna med yta på över 400 kvadratmeter, vilket för Örnsköldsviks del innebär Elgiganten, är skyldiga att ta emot all typ av konsumentelektro­nik med yttermått upp till 25 cm. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny elprodukt eller lampa så ska det gå att lämna in en motsvarande gammal produkt i butiken. Butiken lämnar sedan vidare det insamlade materialet till ett godkänt insamlingssystem för återvinning. En bra princip som innebär att du inte får lager av exempelvis trasiga lampor där hemma.

Hjälpte informationen på sidan dig?