Kyl & frys

Ett kombinerat kyl- och frysskåp - symbol för kyl & frys

Exempelvis kylskåp, frysskåp, frysboxar och värmepumpar.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Inte det här

Butikskylar eller utrustning för restaurang/storkök (sorteras som verksamhetsavfall enligt särskild prislista på Må avfallsanläggning).

Tänk på!

  • Gamla kylar och frysar innehåller freon som kan ge skador på ozonskiktet om det läcker ut. Därför finns särskilda bestämmelser för hur de ska hanteras.

Vad händer sen?

Kyl och frys är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Kylar och frysar transporteras till Bjästa där kylmedlen töms och tas om hand. Resterande beståndsdelar återvinns i den mån det är möjligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?