Gips

En trasig skiva - symbol för gips

Exempelvis gipsskivor, gipsbruk och gipspulver.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Här kan du lämna gips

Inte det här

Asbest (sorteras separat på en återvinningscentral enligt personalens anvisning), flaskor och burkar av glas (sorteras som glasförpackning på en återvinningsstation).

Tänk på!

  • Gips är sådant som inte går att återanvända/energiutvinna och som inte är farligt för miljön. I och med att vi blir allt bättre på att återvinna så har mängden av detta avfall minskat.

Vad händer sen?

Gips läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi.

Hjälpte informationen på sidan dig?