Ej återvinningsbart

En grop med en pil som pekar ner i gropen - symbol för ej återvinningsbart

Exempelvis mineralull, glasull, stenull, planglas och spegelglas.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Här kan du lämna ej återvinningsbart avfall

Inte det här

Asbest (sorteras separat på en återvinningscentral enligt personalens anvisning), flaskor och burkar av glas (sorteras som glasförpackning på en återvinningsstation).

Tänk på!

  • Allt avfall som dammar (t ex isolering och sågspån) måste vara förpackat i genomskinliga säckar eller dylikt för att få lämnas.

Vad händer sen?

Mineralull och planglas läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. Mineralull och planglas är sådant som inte går att återanvända/energiutvinna och som inte är farligt för miljön. I och med att vi blir allt bättre på att återvinna så har mängden av detta avfall minskat.

Hjälpte informationen på sidan dig?