Stoppade möbler

En soffa med trasig kudde - symbol för stoppade möbler

Exempelvis fönster med karm, dörrar med isolering, laminatgolv, skidor, tavlor och dylikt. Brännbart avfall som är över 80 cm långt och som inte är av trä, metall eller plast hör hemma i denna kategori.

OBS! I Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum sorteras plast över 80 cm som Stoppade möbler.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Här kan du lämna stoppade möbler

Inte det här

Möbeldynor och brännbart material under 80 cm (sorteras som Energiåtervinning på en återvinningscentral), metallmöbler (sorteras som metall på en återvinningscentral) och trämöbler (sorteras som trä på en återvinningscentral).

Tänk på!

  • Tänk på att hårt material ska vara längre än 80 cm för att sorteras som Stoppade möbler. Kortare material sorteras som Energiåtervinning på en återvinningscentral.

Vad händer sen?

Krossas och sorteras innan det transporteras till avfallsförbränningsanläggning samt materialutvinning.

Hjälpte informationen på sidan dig?