Trädgårdsavfall

Ett blad - symbol för trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall som uppstår i samband med skötsel av trädgård. Beroende på typ av trädgårdsavfall sorteras det olika på återvinningscentralen.

Viktigt! Invasiva växter som exempelvis lupin och jättebalsamin lämnas i dubbla väl förslutna säckar i containern för Energiåtervinning.

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Företag är välkomna att lämna sitt verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. Företag och privatpersoner använder därmed samma återvinningscentral. Tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Hjälpte informationen på sidan dig?