Gräs & löv

Symbol för gräs & löv

Exempelvis gräs, löv, kottar, barr, växter, fallfrukt och jord.

Här kan du lämna gräs & löv

Inte det här

Lupiner och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart. Detta eftersom de bland annat konkurrerar ut vanliga ängsblommor och som kommunen därför aktivt bekämpar.

Tänk på!

  • Ris sorteras separat.
  • Töm säckar som lämnas i containern för Energiåtervinning.

Vad händer sen?

Gräs och löv flisas och blandas med slam för att sedan lagras en tid innan den färdiga jorden används som material till sluttäckningen av Må deponi.

Hjälpte informationen på sidan dig?