Ris & grenar

En gren - symbol för ris & grenar

Exempelvis kvistar, sly, häck-klipp, vedträ, stockar och huggkubbar.

Här kan du lämna ris & grenar

Inte det här

Gräs, löv, kottar, barr, fallfrukt och växter (sorteras som gräs och löv på en återvinningscentral).

Tänk på!

  • Töm säckar som lämnas i containern för Energiåtervinning.

Vad händer sen?

Ris flisas till biobränsle på Må avfallsanläggning och används till kompostering av slam.

Hjälpte informationen på sidan dig?