Invasiva växter (Energiåtervinning)

Grässtrån - symbol för gräs & löv

Invasiva växtarter riskerar att sprida sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Om du hittar invasiva växtarter i din trädgård ska du lämna dem i dubbla väl förslutna säckar i Energiåtervinning på en återvinningscentral. Vanliga invasiva växter i vårt område är lupin, jättebalsamin och vresros.

Här kan du lämna invasiva växter

Inte det här

Gräs, löv, kottar, barr, fallfrukt och växter (sorteras som gräs och löv på en återvinningscentral).

Tänk på!

  • Om du upptäcker invasiva frammande växtarter i din trädgård, ta bort dem direkt så sprids de inte vidare så lätt. Tänk på att få bort hela växten, framför allt frön och rotdelar.
  • Lägg aldrig invasiva växter i din hemkompost. Lägger dem i sopkärlet för restavfall alternativt lämna dem på en återvinningascentral.
  • Det är viktigt att invasiva växter är förpackade i dubbla genomskinliga säckar som är förslutna för att inte frön ska spridas. Invasiva växter som inte är förpackade får inte lämnas på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

Brännbart avfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme. Därför heter kategorin numera Energiåtervinning.

Hjälpte informationen på sidan dig?