Artikeln publicerades 2 juni 2024

Bekämpa invasiva växter – vinn Örnkort

Ett fält av färgglada lupiner

För att uppmärksamma problematiken kring invasiva växter och göra en
gemensam insats för att bekämpa blomsterlupinen och jättebalsaminen
bjuder kommunen in enskilda personer till en tävling. Tävlingen pågår 10 juni till 11 augusti.

Privatpersoner dokumenterar antalet inlämnade säckar med foto som skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se. När du lämnar in säckar med lupiner och/eller jättebalsaminer på en återvinningscentral får du motsvarande antalet säckar tillbaka.

Tävlingen pågår lördag den 10 juni till och med söndag den 11 augusti.

Mer information och tävlingsvillkor finns på ornskoldsvik.se Länk till annan webbplats..

Släng inte på kompost eller i naturen

Om du tar bort en invasiv art från din trädgård eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer. Lägg aldrig rester av invasiva växter i kompost eftersom de kan spridas med kompostjorden. Rester av invasiva växter ska alltid lämnas i dubbla väl förslutna säckar i containern energiåtervinning på en återvinningscentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?