Sten & grus

En grushög - symbol för sten & grus

Exempelvis betongplintar, marksten, trädgårdsplattor, tegelstenar och tegelpannor.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Här kan du lämna sten & grus

Inte det här

Asbest (sorteras separat på en återvinningscentral enligt personalens anvisning).

Tänk på!

  • För material som innehåller asbest, kontakta kundservice.
  • Töm säckar som lämnas i containern för Energiåtervinning.

Vad händer sen?

Sten, tegel och jord används som anläggningsmassor på Må avfallsanläggning.

Hjälpte informationen på sidan dig?