Trä

Symbol för trä

Exempelvis brädor, plank, spånskivor, plywood, masonit, trädörrar utan glas och trämöbler.

Här kan du lämna trä

Inte det här

Impregnerat trä (sorteras separat på en återvinningscentral).

Tänk på!

  • Träavfallet får innehålla både spik och beslag.

Vad händer sen?

Träavfallet flisas på Må avfallsanläggning och transporteras därefter till förbränningsanläggning för energiutvinning.

Hjälpte informationen på sidan dig?