Asfalt

En bit väg med mittlinje - symbol för asfalt

Exempelvis mindre mängder asfalt.

Här kan du lämna asfalt

Inte det här

Kallasfalt (sorteras som farligt avfall på en återvinningscentral).

Vad händer sen?

Vissa typer av asfalt kan återanvändas vid produktion av ny asfalt. Asfalt krossas även för användning på exempelvis grusvägar.

Hjälpte informationen på sidan dig?