Syror och baser

Ett utropstecken i en triangel - symbol för farligt avfall

Exempelvis blekmedel, fläckborttagningsmedel, kalkborttagare, kaustiksoda, Klorin, maskindiskmedel, poolrengöring, propplösare, soda, toalettrent, ugnsrengöring och WC-anka.

Här kan du lämna syror och baser

Inte det här

Tomma flaskor/burkar av metall* (sorteras som metallförpackning på en återvinningsstation eller som metall på en återvinningscentral), tomma flaskor/burkar av plast (sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation eller som brännbart på en återvinningscentral), gamla borstar, tvättsvampar och trasor (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

*En sprayburk betraktas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Om sprayflaskan är pys-tom går det bra att sortera den som metallförpackning på en återvinningsstation.

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar syror och baser:

  • På våra återvinningscentraler kan du lämna upp till 25 liter spillolja/diesel, färgrester och kemikalier. Större mängder lämnas mot kostnad på Må återvinningscentral.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Tips för mindre avfall från rengöringsmedel

Använd mer miljövänliga produkter för rengöring. Det mesta går att få rent med vanligt diskmedel eller såpa. Om fläckarna sitter hårt kan du lägga på outspätt diskmedel eller såpa och täcka med plast några timmar. Citronsyra, bikarbonat och salt är också effektiva rengörare som inte har samma negativa miljöeffekt som många andra rengöringsmedel.

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?