Okända kemikalier

Ett utropstecken i en triangel - symbol för farligt avfall

Exempelvis kemikalier som saknar originalförpackning eller som du inte vet vad det är.

Här kan du lämna okända kemikalier

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar okända kemikalier:

  • På våra återvinningscentraler kan du lämna upp till 25 liter spillolja/diesel, färgrester och kemikalier. Större mängder lämnas mot kostnad på Må återvinningscentral.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Vad händer sen?

Det farliga avfallet identifieras och sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?